SIGN IN 
  • Audio host :    
  • Published :     03/02/2007
  • Category :     ART and CRAFT
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
福娃
Summary
福娃是北京奥运会的吉祥物。“福”意思是“好运气、福气”,“娃”意思是可爱的小孩、小玩具。今天,让我们跟着我们的主播青青和胡子,一起学习福娃的中文名字。
Content
青青:这是什么? 胡子:这是福娃。2008年北京奥运会的吉祥物。 青青:哦,那是什么? 胡子:那也是福娃。福娃有五个,贝贝、晶晶、欢欢、迎迎、妮妮。五个福娃名字的意思是“北京欢迎你”。 青青:哦,那个也是福娃吗? 胡子:不是,那个是北京亚运会的吉祥物,熊猫盼盼。
Average Rank: ★★★★★ by nguyenvanhuu1990    
Lesson Title:
Fúwá
Lesson Summary:
Fúwá là linh vật của olimpic bắc kinh. phúc nghĩa là vân may,may mắn,oa nghĩa là đứa trẻ dễ thương,đồ chơi nhỏ.hôm nay ,chúng ta sẽ cùng với chủ wes thanh thanh và hồ tử,tên tiếng trung của Fúwá
Lesson Content:
Thanh thanh:đây là gì?
Hồ tử :đây là Fúwá,linh vật của olimpic bắc kinh năm 2008
Thanh thanh:ồ,kia là gì?
Hồ tử :đấy cũng là Fúwá.Fúwá có 5 con,bối bối,kinh kinh,hoan hoan,nghênh nghênh,ni ni.ý nghĩa của tên 5 con Fúwá là " bắc kinh chào đón bạn"
Thanh thanh:ồ,con này cũng là Fúwá phải không?
Hồ tử :không phải,con đấy là linh vật của thế vận hội châu á bắc kinh, gấu trúc phan phan
Translated by: nguyenvanhuu1990   At 11/12/2013 10:01:00 AM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese