SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     12/29/2014
  • Category :     People
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
无理取闹
Summary
洋洋要参加男子社团,但是心涛说要考验一下洋洋,考验通过了么?洋洋为什么生气?请听一下课文。
Content
心涛:你不要再跟着我们了。我们社团只收男生。
洋洋:但是我真心想加入。
心涛:真的想吗?可是加入我们社团以后要经历一种仪式,通过了才算真正加入。
洋洋:我愿意啊。什么仪式?
心涛:说简单点儿,你得受人欺负。我们的目的是通过磨练让你突破自己,看你适不适合我们社团。
洋洋:行啊,你们男生能做的事我也能做。等着瞧吧!
心涛:那可不一定。你得做我们指定的事情。
洋洋:指定的事?
心涛:对。如果我们让你倒立,你就得倒立。如果让你站在外面淋雨,你就得站在外面淋雨。 如果我们让你裸奔,你就得去裸奔。
洋洋:裸奔?你没开玩笑吧。简直是无理取闹!
心涛:算了,就知道你胆小,进不了我们社团。
洋洋:不,我现在是不屑于加入这种愚蠢的社团。我要创办一个自己的社团。
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you
★★★★★ by arachni_name
★★★★★ by arachni_name
★★★★★ by arachni_name    
Lesson Title:
Cố tình gây sự
Lesson Summary:
Dương Dương muốn tham gia xã đoàn nam giới, nhưng mà Tâm Đào muốn thử thách Dương Dương một tí, thử thách rồi thì sao? Tại sao Dương Dương lại tức giận thế? mời các bạn xem bài học.
Lesson Content:
Tâm Đào: bạn đừng theo chúng tôi nữa. đoàn thể chúng tôi chỉ nhận con trai thôi.
Dương Dương: nhưng mà tôi mình thực sự muốn gia nhập.
Tâm Đào: muốn thật không? nhưng mà khi ra nhập đội của chúng tôi cần phải trải qua một nghi lễ, vượt qua mới tính là chính thức gia nhập.
Dương Dương: mình đồng ý a, nghi lễ gì ?
Tâm Đào: nói đơn giản chút, bạn bị người yêu ức hiếp. Mục đích của chúng tôi là thông qua rèn luyện để bạn vượt qua được chính bản thân mình, xem bạn có phù hợp với đoàn thể chúng tôi.
Dương Dương: được a, các bạn con trai có thể làm điều đó thì mình cũng làm được. Đợi đấy mà xem nha!
Tâm Đào: cũng chưa chắc. Bạn còn phải làm theo điều chúng tôi quy định.
Dương Dương: điều quy định ư?
Tâm Đào: Đúng. Nếu như chúng tôi bắt bạn trồng chuối, bạn phải trồng chuối. Nếu như bắt bạn đứng ngoài trời mưa,bạn phải đứng bên ngoài trời mưa. Nếu như chúng tôi bắt bạn cởi chuồng, thì bạn phải cởi chuồng.
Dương Dương: cởi chuồng? anh đùa nhau ak. Đơn giản gây sự thế !
Tâm Đào: bỏ đi, biết ngay là nhát gan, không vào được nhóm của chúng tôi đâu.
Dương Dương: Không, tôi bây giờ sẽ không bận tâm gia nhập cái loại đoàn thể ngu xuẩn này nữa, tôi muốn tự mình lập ra nhóm của mình.
Translated by: chinhmiss_you   At 4/1/2016 12:31:00 AM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese