SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     09/29/2014
  • Category :     Weather
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
English translation
Title
天气
Summary
周末的天气怎么样?洋洋和心涛要去做什么?请听一下课文。
Content
心涛:洋洋,周末什么天气?
洋洋:不知道,我看看天气预报。
心涛:如果周末天气好,我们一起去划船吧?
洋洋:你看,周末下雨啊!
心涛:雨中划船也很浪漫!
Average Rank: ★★★★★ by Leej Daisy    
Lesson Title:
Thời tiết
Lesson Summary:
Thời tiết của cuối tuần như thế nào?Dương Dương và Tâm Đào muốn đi làm gì? Mời nghe bài khóa.
Lesson Content:
Tâm Đào: Dương Dương, cuối tuần thời tiết như thế nào?
Dương Dương: Tôi không biết, tôi thử xem dự báo thời tiết.
Tâm Đào: Nếu cuối tuần thời tiết tốt, chúng ta cùng nhau đi chèo thuyền đi?
Dương Dương: Bạn xem, cuối tuần mưa a!
Tâm Đào: Chèo thuyền trong mưa cũng rất lãng mạn
Translated by: Leej Daisy   At 9/14/2019 5:18:00 PM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese