SIGN IN 
  • Audio host :    心涛&洋洋
  • Published :     02/26/2014
  • Category :     Shopping
Translation
C-Talk
  
  • 表情
历史消息
    
Vietnamese translation
Title
文具店
Summary
寒假结束,又开学了,你的文具准备好了吗?
Content
心涛:洋洋,你知道哪里有文具店吗?
洋洋:前面有一家文具店。你想买什么?
心涛:我想买一支铅笔和一块橡皮。
洋洋:我和你一起去。我想买一本笔记本。
Average Rank: ★★★★★ by chinhmiss_you    
Lesson Title:
Cửa hàng văn phòng phẩm
Lesson Summary:
Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng hết, lại bắt đầu học rồi, cửa hàng văn phòng phẩm của bạn đã chuẩn bị ok chưa?
Lesson Content:
Tâm Đào: Dương Dương, bạn có biết ở đâu có cửa hàng văn phòn phẩm không?
Dương Dương: phía trước có một nhà văn phòng phẩm đấy, bạn muốn mua gì a?
Tâm Đào: mình muốn mua một cây bút bi và một cục tẩy.
Dương Dương: mình cùng với bạn đi nhé. Mình cũng muốn mua một quyển notebook.
Translated by: chinhmiss_you   At 2/28/2014 11:02:00 PM            
Language 
Copyright ® 2007-2014 CSLPOD. All Rights Reserved.  Privacy Policy
Keywords: learn Chinese learn Chinese